Beste relatie,

Onlangs hebben wij bij de Belastingdienst het verzoek ingediend om gebruik te mogen maken van de reeds bekende gegevens uit uw vooraf ingevulde aangifte, de zogenaamde VIA.

Hierover heeft u enige tijd geleden een tweetal brieven ontvangen van de Belastingdienst, te weten:

  • Een aanbiedingsbrief met daarop vermeld een intrekkingscode;
  • Een formulier ‘Registratie machtiging intermediair goedkeuren’.

Wij willen u derhalve vriendelijk verzoeken ons een afschrift toe te sturen van het formulier ‘Registratie machtiging intermediair goedkeuren‘, zodat wij deze vóór 27 maart 2019 kunnen activeren.

Heeft u nog vragen hieromtrent, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wij hopen u hiermee duidelijk geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Van Soest & Partners accountants en adviseurs

Bron: Mon, 28 Jan 2019 17:01:38 +0100

Gerelateerde berichten