Verschil AA/RA-Accountant

In Nederland bestaan twee soorten accountants. De registeraccountants, die zich met name richten op de grote bedrijven, en de AA-Accountants, die zich met name richten op het midden- en kleinbedrijf. Zowel de registeraccountant als de AA-Accountant is volledig bevoegd en verplicht lid van de beroepsorganisatie NBA.
Frank Henegraaf (l), Chris-Stan van Daal
"In ruim 40 jaar zijn wij uitgegroeid tot een echte vertrouwenspartner van onze klanten waarmee wij vaak een langdurige en persoonlijke relatie hebben. Onze betrokkenheid combineren wij met het kwaliteitsniveau van de grotere, veelal landelijk opererende kantoren."
Frank hanegraaf en Chris-Stan van Daal