Verschil AA/RA-Accountant

In Nederland bestaan twee soorten accountants. De registeraccountants, die zich met name richten op de grote bedrijven, en de AA-Accountants, die zich met name richten op het midden- en kleinbedrijf. Zowel de registeraccountant als de AA-Accountant is volledig bevoegd en verplicht lid van de beroepsorganisatie NBA.

footer_logo

Een dynamische organisatie met veel kennis en ervaring.

WIE WE ZIJN

footer_foto

© 2019 van Soest & Partners accountants en adviseurs