• Published On: 21 september 2023

    Het kabinet stelt een aantal aanpassingen van het kindgebonden budget voor:

    Het maximumbedrag voor het eerste kind wordt verhoogd met € 750 per jaar. Het maximumbedrag voor het tweede en volgende kinderen gaat met € 883 per jaar