Onze klachtenregeling

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Van Soest & Partners dan kunt u zich wenden tot de compliance-officer van Van Soest & Partners, de heer G. Jansen van Van Soest & Partners (compliance@soestacc.com ) dan wel de heer F. Hanegraaf, vennoot van Van Soest & Partners. Wij gaan er vanuit dat meldingen ter goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen. Op deze manier willen we bereiken dat de dienstverlening van Van Soest & Partners verder geoptimaliseerd wordt.  

Frank Henegraaf (l), Chris-Stan van Daal

“Van Soest & Partners gaat uit van een persoonlijke behandeling met een op maat gesneden pakket van diensten. De deur staat altijd open voor iedereen met vragen over administratieve of belastingtechnische zaken. Tevens staan wij desgewenst snel bij de klant op de stoep en hebben alle klanten een vast aanspreekpunt voor hun vraagstukken. “