Klachtenregeling

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Van Soest & Partners dan kunt u zich wenden tot de compliance-officer van Van Soest & Partners, de heer G. Jansen van Van Soest & Partners (compliance@soestacc.com ) dan wel de heer F. Hanegraaf, vennoot van Van Soest & Partners. Wij gaan er vanuit dat meldingen ter goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen. Op deze manier willen we bereiken dat de dienstverlening van Van Soest & Partners verder geoptimaliseerd wordt.  

footer_logo

Een dynamische organisatie met veel kennis en ervaring.

WIE WE ZIJN

footer_foto

© 2019 van Soest & Partners accountants en adviseurs