Over bedrijfseconomische ondersteuning

De meeste mensen beginnen voor zichzelf omdat ze goed zijn in een bepaald vak. Het leiden van een bedrijf vraagt echter veel meer dan vakbekwaamheid alleen. U moet bijvoorbeeld zorgen voor een goede administratie en waarschijnlijk investeren in automatisering. Ook moet u goed nadenken over hoe u uw product of dienst aan de klant wilt brengen. U bent dan bezig met marketing. Vooral als zij pas zijn begonnen, werken veel ondernemers alleen: zij hebben dan vaak een eenmanszaak. In de praktijk betekent dit vaak dat zij het risico lopen om verliezen van het bedrijf uit eigen (afgescheiden van het bedrijf) middelen te moeten betalen aangezien er in deze situatie weinig onderscheid bestaat tussen de eigenaar en het bedrijf. Dit is een van de redenen om na te denken over de keuze van de ondernemingsvorm. Ook bij het samenwerken met meerdere partijen is dit een zeer belangrijk aspect. Van Soest & Partners kan u hierin ook deskundig adviseren. Dit is slechts een fase welke onderscheiden kan worden in de levenscycli van een onderneming. De accountant ontleedt en verklaart de administratieve gegevens zodat zij een duidelijk beeld geven van het gevoerde beleid. Hij maat bedrijfsgegevens leesbaar en begrijpelijk. En op die manier verschaft hij de ondernemer de noodzakelijke gegevens voor een gericht beleid en een efficiënte bedrijfsvoering. Tot onze dienstverlening behoren onder andere ook:
  • Keuze van de rechtsvorm van de onderneming
  • Bedrijfsbeëindiging en –overdracht
  • Begeleiden van management buy-outs
  • Adviezen over bedrijfseconomische vraagstukken zoals kostprijzen, financieringen, investeringen, voorraadbeheer, liquiditeitsbeheer e.d.
  • Adviseren op het gebied van wet- en regelgeving
  • Adviseren op het gebied van pensioenvoorzieningen voor de directeur/groot aandeelhouder
  • Welke voorzieningen zijn er voor de zelfstandige ondernemer?
  • Aandachtspunten van huwelijkse voorwaarden
  • Belangrijke aandachtspunten in het successierecht
Downloads: