Onze klokkenluidersregeling

Een klokkenluider stelt misstanden in een bedrijf of organisatie aan de kaak. De werkgever onderzoekt de misstand en neemt, indien nodig, maatregelen. Zo’n interne regeling werkt drempelverlagend en kan escalatie voorkomen.

Klokkenluidersregeling VS&P