Klokkenluidersregeling

Ons accountantskantoor heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten het accountantskantoor en bij haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten het accountantskantoor aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door het accountantskantoor.

logo op gebouw van soest

Download klokkenluidersregeling

U kunt de klokkenluidersregeling via onderstaande knop downloaden