Over Branche in Zicht

1. Wat is Branche in Zicht (BiZ)?

BiZ is een platform van SRA met actuele kennis en inzichten over branches, bedrijven en ondernemers. De gebundelde klantkennis van de SRA-kantoren -goed voor meer dan 50% van het mkb- wordt ondersteund door betrouwbare, actuele benchmarkcijfers en praktische adviesinstrumenten. Hiermee kunnen de aangesloten SRA-kantoren zich optimaal profileren en kunt u uw klanten proactief adviseren.

2. Waarom BiZ?

Onderzoek onder de klanten van de SRA-Kantoren wijst het volgende uit:

 • 89% verwacht dat zijn accountant als een sparringpartner naast hem staat;
 • 83% betaalt graag extra voor een persoonlijke benadering en advies op maat;
 • 80% hecht waarde aan branchekennis over de branche waarin hij actief is;
 • 81% verwacht meer dan alleen de jaarrekening, maar ook strategisch advies voor de lange termijn

3. Voordeel van het Benchmarkplatform

Door inzicht te geven in uw persoonlijke situatie wordt u op uw wenken bediend. Wij zijn de sparringpartner die meedenkt over de bedrijfsvoering en inzicht geeft in de mogelijkheden die uw branche biedt. Denk onder andere aan de volgende vragen:

 • Wat zeggen de cijfers over uw bedrijf?
 • Hoe verhouden uw prestaties zich tot collega bedrijven?
 • Waar wilt u over enkele jaren staan?
 • Welke acties moet u ondernemen om uw doelen te realiseren?
 • Welke kansen/bedreigingen biedt de branche voor u?
 • Waarom wijken uw gegevens af van het branchegemiddelde?
 • Wat zijn de oorzaken daarvan?

4a. Gratis SRA Sectorrapport Branches in Zicht 2023

Donderdag 13 juli 2023 hebben we wederom de landelijke pers gehaald (het Financiële Dagblad) met ons gloednieuwe SRA-Sectorrapport Branches in Zicht 2023.  Dit rapport laat zien dat het mkb in 2022 een opwaartse lijn vertoont (vergelijkende cijfers 2021) . Voor het volledige rapport klik op bijgaande link:  https://www.soestacc.com/wp-content/uploads/2023/12/Branches-in-Zicht-2023.pdf