Over startersbegeleiding

Belangrijke keuzes voor de starter
Een belangrijke keuze die u als startende ondernemer moet maken is die van de ondernemingsvorm. Kiest u voor een eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap of besloten vennootschap? Dat is een keuze die vérgaande fiscale en juridische consequenties kan hebben. Het is dan ook zaak om samen met een AA-Accountant in een zo vroeg mogelijk stadium een ondernemingsvorm te kiezen die het meest geschikt is voor uw situatie. Om te voorkomen dat uw onderneming in financiële problemen komt, is het goed om van te voren een juiste inschatting te maken van de te verwachten omzet en kosten. U dient met andere woorden vooruit te kijken om rekening te houden met investeringskosten, voorraadkosten, aflossing op schulden en natuurlijk de aanslag van de fiscus. Uw AA-Accountant kijkt graag met u mee.

Ondernemingsplan als basis
Met een goede voorbereiding kunt u de kans op succes aanzienlijk vergroten. De basis hiervoor is het ondernemingsplan. In dit plan brengt u alles wat van belang is in kaart. Denk daarbij onder andere aan de productkeuze, de gekozen ondernemingsvorm, de begroting en het verwachte bedrijfsresultaat. Het ondernemingsplan verschaft u inzicht in de haalbaarheid van uw plannen. Het invullen van het ondernemingsplan en daarna de cijfers op hun waarde beoordelen, is niet eenvoudig. De AA-Accountant zal uw financiële overzichten kritisch beoordelen. Een door de AA-Accountant goedgekeurd ondernemingsplan verhoogt de kans op eventuele kredietverlening.

Ondernemingsplan voor de groeiende ondernemer

U zult uw ondernemingsplan voortdurend moeten aanpassen aan de wijzigende omstandigheden. Misschien moet u na enkele jaren nieuwe keuzes maken en met de financiers onderhandelen over uitbreidingsinvesteringen. U kunt zich als groeiende ondernemer afvragen of uw huidige rechtsvorm nog wel geschikt is. Of wellicht bent u toe aan een nieuw pand of wilt u (meer) personeel aannemen. Voor advies en begeleiding is de AA-Accountant dan uw permanente zakelijk adviseur. Ook voor de groeiende ondernemers is het actuele ondernemingsplan dus de koers naar de toekomst.

Wettelijke waarborg

Vaak zult u op de adviezen en analyses van uw AA-Accountant afgaan bij het nemen van vérgaande ondernemingsbeslissingen. U moet er dus zeker van zijn dat u bij hem aan het goede adres bent. Gelukkig mag niet iedereen zich zomaar AA-Accountant noemen en kent het beroep AA-Accountant een wettelijk waarborg. Zijn officiële titel Accountant-Administratieconsulent, afgekort AA, is wettelijk beschermd. Dit recht is voorbehouden aan degenen die de AA-studie met succes hebben afgerond en staan ingeschreven in het accountantsregister bij de beroepsorganisatie NBA. De AA-Accountant moet zich houden aan gedrags- en beroepsregels. Zo dient hij zijn werkzaamheden deskundig, eerlijk, nauwgezet en naar beste vermogen te verrichten. Hij is onafhankelijk en mag naast accountant bijvoorbeeld niet werkzaam zijn als makelaar, taxateur, commissionair, hypotheekverstrekker, assurantiepersoon of kredietverschaffer. Een Raad van Tucht houdt toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels. Deze raad ziet erop toe dat de AA-Accountant onafhankelijk, onpartijdig en bovenal deskundig optreedt. Als u als ondernemer vindt dat een AA-Accountant zijn beroep niet goed heeft uitgeoefend, kunt u zich tot de Raad van Tucht wenden. Daarnaast bestaat er ook de Kamer van Geschillen: een arbitragecommissie van de NBA met het doel eventuele geschillen tussen AA-Accountants en hun cliënten bij te leggen. De gedrags- en beroepsregels, tezamen met de vereiste opleiding, de voortdurende verplichte bijscholing op tal van terreinen en de wettelijke bescherming van het beroep AA-Accountant bieden u als ondernemer dus een belangrijke zekerheid.

Wat doet een AA
Een ondernemer moet tegenwoordig niet alleen een alleskunner zijn, maar ook een allesweter. De regelgeving in Nederland wijzigt soms zo snel en zit soms zo complex in elkaar dat een ondernemer er een dagtaak aan zou hebben om het goed bij te houden. De AA-Accountant kan hierbij goed assisteren en ondersteunen.

Frank Henegraaf (l), Chris-Stan van Daal

Van Soest & Partners gaat uit van een persoonlijke behandeling met een op maat gesneden pakket van diensten. De deur staat altijd open voor iedereen met vragen over administratieve of belastingtechnische zaken. Tevens staan wij desgewenst snel bij de klant op de stoep en hebben alle klanten een vast aanspreekpunt voor hun vraagstukken.
Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal