Vertrouwen is voor ons de basis om met u en onze partners samen te werken. Dit vertrouwen vraagt om openheid van ons en van u over de gegevens die wij van u vragen. Maar ook om veiligheid van diezelfde gegevens bij ons als uw accountant. Wij zullen daarom zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons verstrekt. En natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wetten en regels.

Privacybeleid

Omdat het belang van uw privacy ook voor ons groot is, hebben wij als Van Soest & Partners regels over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze regels vindt u terug in onze privacybeleid. Daar mag u ons aan houden. Ons Privacybeleid: Privacy-statement