Over salarisadministratie

Als u werknemers in dienst neemt komt er veel bij kijken. Wat denkt u van het doen van een EersteDags Melding, het aanmelden bij een pensioenfonds, arbodienst of ziekengeldverzekering. Ook dient er maandelijks een loonaangifte naar de belastingdienst gedaan te worden. Wij kunnen deze taken van u overnemen. Naast de maandelijkse loonverwerking (met tarieven vanaf €7,50 per loonstrook per maand) kunnen wij als salarisservicebureau nog meer voor u betekenen. Wat denkt u van;

  • Het maken van loonkostenberekening zodat u precies weet wat uw werknemer daadwerkelijk kost.
  • Het geven van adviezen m.b.t. het aannemen van personeel. Hierbij kan gedacht worden aan advies in de hoogte van het salaris, het arbeidscontract, de secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook de levensloopregeling.
  • Het doen van salarisopgave aan de betreffende instanties, zoals pensioenfondsen en ziektewetverzekeraars.
  • Het geven van adviezen over het toepassen en afsluiten van verzekeringen. Zoals een ziekengeldverzekering, een arbodienst, een WIA/WGA verzekering.
  • Het assisteren bij het opzetten of bijhouden van een personeelsadministratie.

Kortom wij kunnen uw gehele personeelsadministratie geheel of gedeeltelijk uit handen nemen. Wij werken hiervoor met een online salarisapplicatie genaamd Loket.nl, het meest geavanceerde loonpakket van dit moment. Deze online toepassing biedt voor werkgevers meer inzicht door up-to-date managementinformatie en meer tijd voor werknemers door een gebruiksvriendelijke applicatie voor de online salaris- en personeelsadministratie. In digitale dossiers staan alle loon- en kostenoverzichten geordend bij elkaar. Zelfs personeelsdossiers zijn volledig te digitaliseren en belangrijke informatie over werknemers is snel terug te vinden. Loket.nl maakt de samenwerking tussen werkgevers en accountant een stuk makkelijker. Op elke werkplek kunt u deze informatie raadplegen. Dit geldt zowel voor de werkgever als voor de werknemer die toegang kan krijgen tot zijn eigen pagina. Loket.nl heeft ook een werkgeverloket app en een werknemersloket app. Dus helemaal klaar voor de toekomst. 

logo op gebouw van soest

Loket.nl

Voor meer informatie willen wij u verwijzen naar de site van Loket.nl, met de naam …. www.loket.nl