Online boekhouden

Wij hebben onlangs de markt bekeken van aanbieders van online-boekhoudpakketten en daaruit hebben we 2 aanbieders geselecteerd waar we u een keuze uit willen laten maken. Een pakket is ons inziens voor het klein MKB (Snelstart) en het andere pakket is voor het gehele MKB (Unit4 Multivers) Voor meer informatie willen wij u verwijzen naar de desbetreffende pagina’s. Er zijn aanbieders van online-boekhoudpakketten in de markt aanwezig tegen lagere prijzen doch deze bieden ons inziens een lagere functionaliteit. Wil men een vergelijkbare functionaliteit hebben als bij Unit4 Multivers dan zal men optionele modules erbij aan moeten schaffen en dan is het voordeel van de lagere instapprijs weer voor een deel verdwenen.  

footer_logo

Een dynamische organisatie met veel kennis en ervaring.

WIE WE ZIJN

footer_foto

© 2019 van Soest & Partners accountants en adviseurs