Over Fusie & Overname

Bijna driekwart van de eigenaren van familiebedrijven (72 procent) denkt na over de verkoop van zijn bedrijf. Een derde verwacht dat dit onderwerp binnen nu en 5 jaar aan de orde komt en een op de tien denkt binnen 2 jaar een overname te kunnen realiseren. Dit blijkt uit een gepresenteerd onderzoek door MarketResponse onder 200 eigenaren van familiebedrijven.

Het onderzoeksbureau keek vooral naar de ongeveer 70.000 bedrijven met 10 tot 200 medewerkers. Hiervan zouden er de komende 5 jaar 4200 jaarlijks in de verkoop komen. Oudere ondernemers denken vaker na over verkoop dan jonge ondernemers, 85 procent van de ondernemers ouder dan 46 geeft aan wel eens na te hebben gedacht over verkoop, aldus het rapport. De helft van de ondernemers geeft aan dat de verkoopopbrengst belangrijk is voor de pensioeninvulling. Hoewel ruim twee derde van de ondernemers zegt een goed idee te hebben wat hun bedrijf waard is, valt op dat ze hun bedrijf hoger dan het marktgemiddelde waarderen, aldus het bureau. `De ondervraagde ondernemers waarderen hun bedrijf op gemiddeld 8,8 maal de jaarwinst. De ervaring leert dat de meerderheid van de mkb-bedrijven wordt verkocht tegen een waardering van 4 tot 6 keer de jaarwinst.’ Van de respondenten heeft 45 procent het bedrijf van familie overgenomen. `Van deze groep verwacht slechts de helft het bedrijf ook weer over te dragen aan een familielid. Naarmate de ondernemer ouder wordt, neemt deze verwachting sterk af.” Het familiebedrijf dat van generatie op generatie wordt overgedragen, blijkt hiermee een romantisch idee dat steeds minder realistisch lijkt naarmate men ouder wordt’, zegt Tom Beltman van Marktlink Fusies & Overnames, die het onderzoek liet uitvoeren. ” Geen enkel fusie- en overnameproces verloopt – zo blijkt keer op keer – volgens het ‘boekje’. Vaak blijkt dat het gehele proces ingewikkelder is dan verwacht. Iedere fase vereist specifieke kennis, inzichten én vaardigheden van de adviseur van de kopende of verkopende partij. Van Soest & Partners kan u helpen om de diverse fases in het fusie- en overnametraject te onderscheiden en te herkennen en om dus zo optimaal mogelijk te begeleiden in deze trajecten.

pand soest acc

Advieswijzers