Externe links

Accountancy en belasting

  • Samenwerkende Register Accountants (SRA) www.sra.nl
  • Nederlands Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) www.nba.nl
  • Register BelastingAdviseurs (RB) www.rb.nl
  • Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren (NOVAK) www.novak.nl

Accountancy en belasting