Over personeelsadvisering

Zodra u personeel aan neemt, krijgt u te maken met verschillende arbeidsrechterlijke aspecten zoals (het laten verzorgen van) een loonadministratie (alle branches!) met de daarbij behorende aansluitingen bij de belastingdienst en de bedrijfsvereniging. Tevens zult u in aanraking komen met veel vragen zoals:

 • Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst en wat voor soort overeenkomsten bestaan er?
 • Waar moet ik aan denken bij het opstellen van een schriftelijke arbeidsovereenkomst?
 • Wanneer mag ik een proeftijd opnemen en hoelang mag deze zijn?
 • Moet ik rekening houden met een C.A.O.?
 • Op welke manieren kan de arbeidsovereenkomst eindigen?
 • Welke ontslagprocedures bestaan er en hoe werken die?
 • Kan werkgever of werknemer terzake van de beëindiging een vergoeding vorderen?
 • Hoe moet ik functionerings- en beoordelingsgesprekken opzetten?
 • Wat moet ik doen als ik controle krijg van de belastingdienst en/of bedrijfsvereniging?
 • Kan ik een bijdrage krijgen in de loonkosten voor bepaalde groepen van werknemers?
 • Welke sociale voorzieningen zijn verplicht en welke zijn raadzaam om aanvullend af te sluiten?

Naast al deze vragen kunt u te maken krijgen met zaken zoals werving en selectie van medewerkers, opzetten van arbeidsreglementen etc. etc. Van Soest & Partners beschikt over een speciale loonafdeling met medewerkers die continue op de hoogte blijven van alle recente ontwikkelingen op personeelsgebied en u derhalve dus optimaal kunnen adviseren en bijstaan in al de hiervoor genoemde aspecten.

Downloads