Over prognoses en financiële planning

Opstellen van prognoses

Wij kunnen voor u meerwaarde bieden met een solide advies over de toekomst van uw onderneming. Dankzij hoogwaardige prognosemodellen in combinatie met een gebruiksvriendelijke interface kunt u samen met ons (als u dit zelf wilt tenminste) een volledige prognose uitwerken. U krijgt een waardevol advies om de koers van de afgelopen jaren voort te zetten of juist bij te sturen. Wij werken niet alleen uw verwachtingen zorgvuldig uit, doch wij maken ook taakstellende begrotingen voor de winst- en verliesrekening, de balans en het verloop van de benodigde liquiditeiten. Deze begrotingen kunt u periodiek afzetten tegen de gerealiseerde cijfers. U heeft op ieder gewenst moment gedetailleerd inzicht in de prestaties van uw onderneming. Ook kunt u verschillende prognosescenario’s uitwerken. Doordat wij uw financiële gegevens – ongeacht het pakket waarin u werkt – geheel geautomatiseerd in kunnen lezen (zie hiervoor het onderdeel “Uitwisselen van data tussen u en ons kantoor” op onze site), kan dit alles snel en dus tegen lage kosten worden gerealiseerd.

Frank Henegraaf (l), Chris-Stan van Daal

“In ruim 40 jaar zijn wij uitgegroeid tot een echte vertrouwenspartner van onze klanten waarmee wij vaak een langdurige en persoonlijke relatie hebben. Onze betrokkenheid combineren wij met het kwaliteitsniveau van de grotere, veelal landelijk opererende kantoren.”

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal

Financiële planning

Vanzelfsprekend wilt u financiële zekerheid voor de toekomst, zowel voor u zelf alswel voor uw onderneming. Van Soest & Partners kan u hierbij uitstekend van dienst zijn aangezien zij ook op dit gebied specialisten in huis hebben om u hierbij te begeleiden. Mochten er oplossingen aangedragen moeten worden, waar wij twijfels over hebben over de juistheid van het advies, dan laten we dit advies – in overleg met u als onze cliënt – toetsen of verder uitwerken door onze fiscaal-juridische adviseurs, met wie wij een nauwe samenwerking hebben om onze cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen. Op basis van persoonlijke gesprekken en analyses stippelen wij samen met u een strategie uit, om uw toekomstige gewenste situatie te realiseren. Tot onze dienstverlening behoren onder andere:

  • Opstellen van prognoses/financiële planningen voor korte en lange termijn (investeringsbegroting, financieringsbehoefte, exploitatiebegroting en de liquiditeitsprognose)
  • Adviseren bij het aantrekken van vreemd vermogen
  • Advisering op het gebied van huwelijksvermogensrecht en echtscheiding
  • Advisering op pensioengebied voor de directeur/groot-aandeelhouder
  • Aspecten van oudedagsvoorzieningen (for, lijfrenten, pensioenvoorzieningen)
  • Advisering op het gebied van fiscaliteiten voor de ib-ondernemer en de DGA
  • Uitvoeren van een due-diligence-onderzoek