Automotive worstelt met marges

 

Bron: SRA – Publicatiedatum: 07-06-2019

Ondanks de stijging van de verkoop van nieuwe personenauto’s heeft de automotive een matig jaar achter de rug. De omzetgroei kwam in 2018 met ruim 2% beduidend lager uit dan de ruim 10% in 2017 en het landelijk gemiddelde van bijna 10%.

De winst groeide met iets meer dan 4%, tegenover ruim 22% in 2017. Ook hiermee bleef de automotive ver achter bij de rest van het mkb, waar de winstgroei met ruim 16% toenam. Maar liefst de helft van de autobedrijven zag de winst vorig jaar afnemen. Verder is de groei van de brutomarge meer dan gehalveerd. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Reparatiesegment ziet winst kelderen

BiZ grafiek AutomotiveNet als in het voorgaande jaar waren de verschillen in de autobranche groot. Ondernemers die zich richtten op gespecialiseerde reparaties hadden een moeilijk jaar, met een lichte krimp van de omzet en een flinke daling van de winst. De handel in auto-onderdelen en accessoires zag de omzet behoorlijk toenemen, maar de winstontwikkeling was sterk negatief. In de handel in auto’s liet de omzet een bescheiden groei zien, terwijl de winstontwikkeling ver bovengemiddeld was.

Hogere personeelskosten

De toename van de bedrijfskosten met bijna 4% was in de autobranche veel minder sterk dan voor het totale mkb. De personeelskosten namen wel sterker toe dan in het voorgaande jaar: +6%, tegen 5% gemiddeld voor het mkb. De verkoopkosten, onder meer voor promotie en showrooms, zijn juist sterk afgenomen. Het eigen vermogen nam net als een jaar eerder met ongeveer 15% toe. Tegelijkertijd daalden de langlopende schulden met 3,5%, waar in 2017 nog een stijging van bijna 11% uit de bus kwam.

Investeren in vernieuwing

De autobranche lijkt nog geen goed antwoord te hebben op structurele veranderingen, zoals technologische ontwikkelingen en de komst van nieuwe marktpartijen, die de bedrijfsmodellen en de marges onder druk zetten. Een ander punt van aandacht is het tekort aan vakmensen. Daarnaast zijn onderwerpen als milieu, veiligheid en overheidsmaatregelen van grote invloed op de verdienmodellen. Harry Marissen, bestuurslid van SRA: “Om niet weg te zakken, zullen autobedrijven moeten vernieuwen, bijvoorbeeld wat betreft dienstverlening, samenwerking en klantenbinding.”

Over het onderzoek 
De SRA-rapporten ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’, bevatten de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb. Onderscheid wordt gemaakt in de branches: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek. Per branche zijn cijfers beschikbaar over omzet- en winstontwikkeling, bedrijfskosten en –bezittingen in 2018. De rapporten zijn gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 180.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ). De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek. De jaarrekeningen zijn afkomstig van SRA-kantoren en worden in elektronisch formaat aangeleverd en volledig automatisch ingelezen in het SRA-BiZ Online Benchmarkplatform.

Maak gebruik van ons! 
Neem contact op met Chris-Stan van Daal of Frank Hanegraaf voor meer informatie of klik hier voor het maken van een afspraak. 

Samen staan we sterk 
Van Soest & Partners is aangesloten bij SRA, het grootste netwerk van mkb-accountants in Nederland. Door landelijk samen te werken hebben wij de beschikking over een schat aan informatie waardoor wij u à la minute een getrouw beeld kunnen geven over uw branche. Factsheet Automotive 2019