2018 opnieuw een topjaar voor de bouw

 Bron: SRA – Publicatiedatum: 04-06-2019

Voor de bouw was 2018 opnieuw een uitstekend jaar. De netto-omzet steeg met 12%. Daarmee deed de branche het opnieuw veel beter dan het mkb-gemiddelde (+9,6%). In vergelijking met 2017 vlakte de omzetgroei licht af. De winstgroei trok echter stevig aan, naar 30%.

Ondanks een groeiend tekort aan personeel liet de bouw daarmee alle andere mkb-branches ruimschoots achter zich. Ook de ontwikkeling van de brutomarge was met 13,5% bovengemiddeld. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

BiZ grafiek BouwStijging eigen vermogen én langlopende schulden

De financiële positie van bouwbedrijven is in 2018 verder verbeterd. Het eigen vermogen kwam bijna 22% hoger uit dan in 2017 en de solvabiliteit is opnieuw verbeterd (5,6%). Harry Marissen, bestuurslid SRA: “In de crisis werden lage tarieven berekend. Echter worden nu door de sterke marktvraag en het personeelstekort realistische tarieven doorbelast. Dit is mede de verklaring voor de stijging in winst en omzet.”

De langlopende schulden namen met 35% toe, terwijl die in 2017 nog een daling lieten zien.

Bouwinstallatie en utiliteitsbouw blinken uit

Binnen de bouw was de winstgroei bovengemiddeld in de grond-, water- en wegenbouw. Datzelfde gold voor de bouwinstallatie en de algemene burgerlijke utiliteitsbouw. In deze deelbranche stegen de winsten met meer dan 50%. De bouwinstallatie liet ook een bovengemiddelde omzetgroei zien, net als de dakbouw.

Groeiend tekort aan handen

Met de gestegen vraag is ook de werkgelegenheid in de bouw verder toegenomen, maar de vraag is nog altijd groter dan de branche aankan. Deze werkdruk zette een rem op innovatie en op een verdere omzetgroei.

Ondanks de toegenomen werkgelegenheid zijn de personeelskosten vorig jaar met 9% iets minder gestegen dan in 2017 (9,5%) en ook iets minder sterk dan in het mkb als geheel (9,2%). De lonen namen met iets meer dan 7% toe, versus bijna 8% een jaar eerder. De kosten voor sociale zekerheid liepen juist een stuk sterker op. Deze bedroegen in 2018 bijna 14%. In 2014 was dit nog zo’n 6%.

Over het onderzoek De SRA-rapporten ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’, bevatten de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb. Onderscheid wordt gemaakt in de branches: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek. Per branche zijn cijfers beschikbaar over omzet- en winstontwikkeling, bedrijfskosten en –bezittingen in 2018. De rapporten zijn gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 180.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ). De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek. De jaarrekeningen zijn afkomstig van SRA-accountantskantoren en worden in elektronisch formaat aangeleverd en volledig automatisch ingelezen in het SRA-BiZ Online Benchmarkplatform. Maak gebruik van ons! Neem contact op met Chris-Stan van Daal of Frank Hanegraaf voor meer informatie of klik hier voor het maken van een afspraak. Samen staan we sterk Van Soest & Partners is aangesloten bij SRA, het grootste netwerk van mkb-accountants in Nederland. Door landelijk samen te werken hebben wij de beschikking over een schat aan informatie waardoor wij u à la minute een getrouw beeld kunnen geven over uw branche. Factsheet Bouw 2019