Sterke groei logistiek 2018 ondanks fors hogere kosten

Bron: SRA – Publicatiedatum: 05-06-2019

De logistieke sector heeft de omzet en winst in 2018 sterker zien stijgen dan in het voorgaande jaar, ondanks een forse toename van de bedrijfskosten. Ook de brutomarge liet een sterke verbetering zien. De binnenvaart had een belangrijk aandeel in deze positieve jaarresultaten.

Ondanks deze mooie cijfers geeft een groot aantal transportondernemers aan dat de toenemende krapte op de arbeidsmarkt een belemmering voor verdere groei vormt. Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Forse verbetering brutomarge

BiZ grafiek LogistiekDe omzet is in de logistiek in 2018 met bijna 9% gegroeid. Dit betekende bijna een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar. Het gewone resultaat voor belastingen kwam zelfs bijna 21% hoger uit, versus ruim 16% voor het mkb als geheel. Ook dit was een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 14,3% die de sector in 2017 realiseerde. De brutomarge kwam eveneens beduidend hoger uit: +10,8%, in vergelijking met 4,5% in 2017.

Lage waterstand stuwt tarieven op

Binnen de logistieke sector presteerde vooral de binnenvaart goed. Binnenvaartschippers profiteerden van de extreem lage waterstanden in 2018. Hierdoor konden de schippers minder lading vervoeren en hadden zij een goede onderhandelingspositie om hogere vrachttarieven te vragen. Daarnaast kregen zij een laagwatertoeslag om extra kosten te compenseren. Ook het goederenvervoer over de weg wist goed te herstellen van een moeilijk 2017. In deze subbranche namen de personeelskosten, goed voor ongeveer 50% van de totale kosten, relatief beperkt toe. Een jaar eerder moesten transportbedrijven in de jaarrekening een reservering opnemen voor de compensatie van de vakantiedaguitkering als onderdeel van de nieuwe cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg, die per 1 januari 2019 is ingegaan.

Sterke stijging personeelskosten

De bedrijfskosten namen per saldo met bijna 10% toe, versus bijna 5% in 2017. De personeelskosten, een belangrijke kostenpost in de logistiek, stegen met bijna 10% en dat was bijna twee keer zo hard als een jaar eerder. Vooral de post overige personeelskosten, waaronder ook uitgaven voor flexibele arbeidskrachten vallen, veranderde sterk: van een daling van ruim 13% in 2017 naar een stijging van ruim 4% in 2018. De loonkosten namen met ruim 10% toe, versus +8% een jaar eerder.

Duurzame inzetbaarheid

De economische groei trekt de logistieke branche vlot, maar heeft ook een keerzijde: de branche heeft een groot tekort aan chauffeurs. Ondanks dat er meer mensen in de logistieke sector aan de slag gaan, blijft de krapte groot. Harry Marissen, bestuurslid van SRA: “Dit komt onder meer door vergrijzing en een lage instroom vanuit het onderwijs. De branche zet daarom in op zijinstroom, maar ook op de duurzame inzetbaarheid van werknemers.”

Over het onderzoek De SRA-rapporten ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’, bevatten de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb. Onderscheid wordt gemaakt in de branches: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek. Per branche zijn cijfers beschikbaar over omzet- en winstontwikkeling, bedrijfskosten en –bezittingen in 2018. De rapporten zijn gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 180.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ). De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek. De jaarrekeningen zijn afkomstig van SRA-accountantskantoren en worden in elektronisch formaat aangeleverd en volledig automatisch ingelezen in het SRA-BiZ Online Benchmarkplatform. Maak gebruik van ons! Neem contact op met Chris-Stan van Daal of Frank Hanegraaf voor meer informatie of klik hier voor het maken van een afspraak. Samen staan we sterk Van Soest & Partners is aangesloten bij SRA, het grootste netwerk van mkb-accountants in Nederland. Door landelijk samen te werken hebben wij de beschikking over een schat aan informatie waardoor wij u à la minute een getrouw beeld kunnen geven over uw branche. Factsheet Logistiek 2019