Branche in Zicht – Retail

De detailhandel kent een relatief matig jaar

De detailhandel is in 2017 sterk achtergebleven bij het landelijk gemiddelde. De groei van de omzet stabiliseerde op bijna 6%, maar de winstontwikkeling bedroeg nog niet eens de helft van de stijging van een jaar eerder. De brutomarge nam toe met 5,6%, versus +6,4% in 2016. Al met al was het een relatief mager jaar voor de branche, waarbij de onderlinge verschillen nog verder opliepen.

Dit komt naar voren in het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Grafiek DetailhandelSterke daling winstgroei

Het nog altijd sterke consumentenvertrouwen is een pré voor de detailhandel, maar de branche had het in 2017 toch behoorlijk lastig. De omzet en de winst namen weliswaar toe, maar veel minder dan gemiddeld in het mkb. Bovendien steeg het percentage detaillisten met een krimpende omzet tot ruim 43%, ten opzichte van 37% in 2016. Dit betekent dat de verschillen tussen retailondernemers opnieuw groter zijn geworden. De winstgroei kwam uit op bijna 11%, versus +25% een jaar eerder.

Sterkere stijging personeelskosten

De personeelskosten liepen in 2017 opnieuw sterker op dan in voorgaande jaren: +6%, versus 4,4% in 2016, +1,2% in 2015 en +2,2% in 2014. De bruto loonsom steeg iets minder dan in 2016, maar de overige personeelskosten namen sterk toe door de inzet van uitzendkrachten en flexibel personeel (+14%).
Opvallend was ook dat de exploitatiekosten en de kosten voor uitbesteed werk bovengemiddeld sterk zijn gestegen.

Icoon detailhandelSterke groei eigen vermogen

Het eigen vermogen is opnieuw sterker gestegen dan in de voorgaande jaren: +14,5%, versus 13% in 2016, 12% in 2015 en 10% in 2014. De langlopende schulden namen met bijna 6% af, terwijl deze in het mkb als geheel gemiddeld juist met 1% stegen. De kortlopende schulden liepen op, maar minder sterk dan het mkb-gemiddelde.

Groei mode en online

Binnen de detailhandel lieten winkels in kleding en modeartikelen een bovengemiddelde omzetgroei zien. Verder is het aandeel van e-commerce in de Nederlandse detailhandel verder toegenomen. Dit heeft gevolgen voor fysieke winkels, maar vooral de combinatie van online en offline winkelen lijkt de toekomst te hebben.

Over het onderzoek

De SRA-rapporten ‘Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’, bevatten de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb. Onderscheid wordt gemaakt in de branches: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek. Per branche zijn cijfers beschikbaar over omzet- en winstontwikkeling, bedrijfskosten en –bezittingen in 2017.

De rapporten zijn gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 180.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ). De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek. De jaarrekeningen zijn afkomstig van SRA-accountantskantoren en worden in elektronisch formaat aangeleverd en volledig automatisch ingelezen in het SRA-BiZ Online Benchmarkplatform.

Maak gebruik van ons!

Neem contact op met Chris-Stan van Daal of Frank Hanegraaf voor meer informatie of klik hier voor het maken van een afspraak.

Samen staan we sterk

Van Soest & Partners is aangesloten bij SRA, het grootste netwerk van mkb-accountants in Nederland. Door landelijk samen te werken hebben wij de beschikking over een schat aan informatie waardoor wij u à la minute een getrouw beeld kunnen geven over uw branche.

Factsheet Detailhandel 2018 

footer_logo

Een dynamische organisatie met veel kennis en ervaring.

WIE WE ZIJN

footer_foto

© 2018 van Soest & Partners accountants en adviseurs