Kantoor Mr. van Zijl

Over Kantoor Mr. van Zijl
Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraagstukken: arbeidsrecht, werknemersverzekeringen en loonheffing. Op dat terrein denken zij hun cliënten snel en deskundig te kunnen helpen. Bij de dienstverlening aan hun cliënten gaat het dus om het personeel. De dienstverlening van de advocaten van het kantoor houdt daar echter niet op. De behandeling van vraagstukken op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen of de loonheffing vraagt vaak ook om kennis en deskundigheid op andere rechtsgebieden. Bovendien stelt de kennis en deskundigheid die de advocaten van dit kantoor nodig hebben om hun cliënten op deze “kerngebieden” van dienst te zijn, hen in staat om hun cliënten ook op andere gebieden van dienst te zijn. Zo kunnen de advocaten van dit kantoor u van dienst zijn bij:

 • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
 • het opstellen of beoordelen van algemene voorwaarden
 • geschillen met verzekeringsmaatschappijen
 • geschillen over de deelname aan pensioenregelingen
 • geschillen over aansprakelijkheid
 • het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten en bij geschillen daarover
 • geschillen tussen aandeelhouders, directeuren, vennoten en maten
 • geschillen over inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid
 • geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid
 • advisering bij (dreigend) faillissement
 • advisering bij het tewerkstellen van buitenlandse arbeidskrachten en bij geschillen daarover
 • advisering ten aanzien van de internationale aspecten van loonheffing en sociale zekerheid
 • huur van bedrijfsruimte

Bel voor meer informatie

0412 – 45 90 00

of wij bellen u