Roelofs Advocatuur

Voor onze juridische adviespraktijk werken wij samen met Toon Roelofs h.o.d.n. Roelofs Advocatuur uit Nuland. Laagdrempelig juridisch advies en bijstand voor al hetgeen u als ondernemer in de dagelijkse praktijk op juridisch gebied treft of raakt. Dit in een voor u begrijpelijke taal, met een praktische inslag en betaalbaar. Zijn kennis en expertise richt zich dus met name op het ‘ondernemingsrecht’, grofweg onder te verdelen in de volgende rechtsgebieden (en bijbehorende juridische werkzaamheden):Contractenrecht:
Opstellen/beoordelen algemene voorwaarden, opstellen/beoordelen financiële overeenkomsten (geldlening, borg, cessie, pandakte) en commerciële overeenkomsten (management, agentuur, distributie, sponsorcontract), advies over c.q. uitleg van de inhoud van een overeenkomst Arbeidsrecht:Opstellen/beoordelen arbeidsovereenkomsten, advies over c.q. uitleg van de inhoud van een arbeidsovereenkomst, advies/begeleiding bij reorganisatie, advies/bijstand bij ontslag via het UWV of rechter Huurrecht:Opstellen/beoordelen huurovereenkomsten, advies/begeleiding bij ontbinding huurovereenkomst, advies over c.q. uitleg van de inhoud van een huurovereenkomst Vennootschapsrecht:Advies over rechtspersonen (VoF en BV) en hun organen (AvA, Bestuur, RvC), opstellen/beoordelen aandeelhoudersovereenkomsten, VoF-contracten en/of statuten, advies/begeleiding bij bedrijfsoverdracht (opstellen/beoordelen koopovereenkomst aandelen/activa-passiva) Bestuursrecht:Opstellen zienswijzen (bv. tegen bestemmingsplan), maken van bezwaar, voeren van beroepsprocedures bij Rechtbank of Raad van State Procesrecht:Incasso van geldvorderingen, gerechtelijke procedures bij Kanton, Rechtbank en/of Gerechtshof, Kort Geding, Beslaglegging

Bel voor meer informatie

0412 – 45 90 00

of wij bellen u